top of page

המלצות

תלמידים והורים מספרים

אני לומד גיטרה כבר שמונה שנים אצל מספר מורים. עם אבי בניגוד לשאר המורים אני מרגיש שבכל שיעור אני לומד משהו שלא ידעתי על הגיטרה ועל מוזיקה.
שמח מאוד שהתחלתי ללמוד אצלו וממליץ לכל אחד שרוצה לקדם את הנגינה וההבנה המוזיקלית שלו ללמוד אצל אבי.

בן בורשטיין

bottom of page